20 آذر 1397 ساعت 5:33                                   English

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند کلیه امتحانات روز سه شنبه 1395/10/21 در روز شنبه 1395/11/02 در همان ساعت مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان برگزار خواهد شد.

اداره امتحانات دانشگاه علامه امینی بهنمیر

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161