03 تیر 1403 ساعت 18:17                                   English

مسئول حراست : عباس اسدی امیری

واحدهای تابعه: 

انتظامات : محمد ابراهیم پودینه - قاسم عظیمی


حراست

 

 

اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت میکند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

 

 • حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 • تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه
 • تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن.
 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.
 • ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.
 • طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 • تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات.
 • صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط 'کشف رمز فکس و نمابر'
 • انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.

 

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161