20 آذر 1397 ساعت 4:59                                   English
قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت فعالیت واحد مشاوره دانشگاه به شرح ذیل میباشد:
- واحد مشاوره برادران: روزهای دوشنبه و چهارشنبه ، ساعت 12-8 ، مشاور : آقای دکتر کامبیز یزدانی
- - واحد مشاوره خواهران: روزهای یکشنبه وسه شنبه ، ساعت 12-8 ، مشاور : خانم سیده سکینه کاظم پور
متقاضیان استفاده از خدمات مشاوره ای جهت تعیین وقت به امور دانشجویی (آقای اسماعیلیان ) مراجعه نمایند
" معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه "

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161