31 ارديبهشت 1398 ساعت 17:19                                   English
بسمه تعالی

دانشجویان گرامی و ارجمند

احتراماً چنانچه نيك مستحضريد ايام امتحانات بعنوان زمان حساس و پر اهميت تلقي ميگردد با تلاش و كوشش وافي، نتايج زحمات ترم جاري بارور ميگردد، اين دبيرخانه آرزوي توفيق براي تمامي دانشجويان و كاميابي آنان، به منظور فراهم ساختن زمينه آرام به دور از استرس جهت شركت در امتحان از درگاه خداوند متعال مسئلت داشته و خاطر نشان مي سازد به حكم آيه شريف ›› ليس الالنسان الا ماسعي ‹‹ قطعاً اميدوار باشيد به اهداف خويش با بكار بستن همت و تلاش خواهد رسيد و از اين حيث به آندسته اندك و قليل از دانشجوياني كه از مفاد مقررات انضباطي دانشجويي مطلع نبوده و خداي نكرده حسب كوتاهي يا غفلت در صدد دسترسي به اهداف خود از راه تخلف مي باشند با متذكر شدن برخي از اين عناوين تخلف و ضمانت اجرايي آن، اين دسته اخير از دانشجويان را به پرهيز از شيوه نادرست و هم آوا با كليه دانشجويان محترم دعوت مي نمائيم.
1- تقلب در امتحان: متخلف به نمره 0/25 در درس مربوطه و توبيخ كتبي با درج در پرونده و نيز در صورت تكرار تخلف به منع موقت از تحصيل تا دو نيمسال محكوم مي شود.
2- فرستادن شخص ديگری به جاي خود در امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان: متخلف علاوه بر گرفتن نمره 0/25 به حداكثر تا دو نيمسال منع موقت از تحصيل محكوم مي شود و موضوع قابل تعقيب كيفري در مراجع قضايي مي باشد.
3- ارتكاب هر عملي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در برنامه هاي دانشگاه شود: متخلف به حداكثر تا يك نيمسال منع موقت ازتحصيل محكوم خواهد شد.
4- توهين و فحاشي به كاركنان يا اعضاي هيأت علمي: در صورتيكه شاكي يكي از اعضاي هيات علمي يا مسئولان يا كارمندان دانشگاه باشد، متخلف علاوه برمنع موقت ازتحصيل ممكن است به تغيير محل تحصيل نيز محكوم شود.
5- آوردن وسايل الكترونيكي از قبيل تلفن همراه، ام پي تري پلير، ماشين حسابهاي پيشرفته با قابليت ذخيره داده ها و غيره ممنوع مي باشد عدم رعايت اين بند برحسب مورد مشمول يكي از محكوميتهاي فوق الذكر خواهد گرديد.
6- لوازم التحرير لازم به همراه دا شته با شيد. رد و بدل كردن آنها تخلف امتحاني است.
7- در دروسي كه استفاده از ماشين حساب براي آنها مجاز است، حتما ماشين حساب داشته باشيد.رد و بدل كردن آن تخلف امتحاني مي باشد.
8- آوردن كيف،كتابهاي درسي(بجز امتحانات كتاب باز به تشخيص استاد) و جزوه در جلسه امتحان ممنوع ميباشد.
9- حتماً كارت ورود به جلسه امتحان را دريافت و كارت دانشجویی به همراه دا شته با شيد، در غير اين صورت از ورود دانشجو به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
10- از ورود افرادي كه رعايت پو شش و حجاب اسلامی را ننمايند، به حوزه هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. لذا از كليه دانشجويان محترم تقاضا مي شود نسبت به رعايت شئونات اسلامی و دانشجويي اهتمام ورزند.
11- درب حوزه هاي امتحاني رأس ساعت تعيين شده بسته ميشود. لذا تقاضا مي شود نيم ساعت قبل از شروع جلسه در دانشگاه حضور داشته باشيد.
موفق و منصور باشید
کمیته انضباطی امتحانات دانشگاه علامه امینی بهنمیر

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161