24 مرداد 1399 ساعت 22:12                                   English

? قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
دانشجویانی که تصمیم به دفاع از پایان نامه خود در شهریور ۹۷ رادارندباید حداکثر تا ۱۷ شهریور ، پایان نامه کامل خود را که به تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه رسیده است را جهت انجام مراحل داوری و برنامه ریزی زمان دفاع به امور پژوهشی تحویل نمایند درغیراینصورت امکان دفاع نخواهند داشت و دفاع آنها به نیمسال ۹۷۱ موکول خواهد شد.
                                                                                                                   " امور پژوهشی"

 


دانشجویانی که تمایل به استفاده از اینترنت wifi رایگان در محیط دانشگاه را دارند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به واحد انفورماتیک مراجعه فرمایند.

@baauniv
 برگزاری کارگاه آموزشی :
معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی علامه امینی در راستای برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی دانش افزایی دانشجویان عزیزدر نظر دارد نوزدهمین کارگاه آموزشی 40 ساعتی را با عنوان : آموزش مقدماتی " حسابداری عملی " و با بهره گیری از تجربیات 20 ساله استاد ارجمند جناب آقای حمیدرضا غلامی برگزار کند.
دانشجویان علاقه مند میتوانندبه امور کلاس ها (آقای یونس پور) مراجعه فرمایند.
برای فراگیرانی که کارگاه مذکور را با مؤفقیت به پایان برسانند گواهی معتبر نیز صادر خواهد شد.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161