28 خرداد 1398 ساعت 11:55                                   English
مقاله خانم صدیقه حسین پور و خانم سیده معصومه صدرنیاکی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری این مؤسسه با عنوان « بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد پذیرش و به صورت سخنرانی ارائه گردید. مقاله خانم صدیقه حسین پور و خانم سیده معصومه صدرنیاکی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری این مؤسسه با عنوان « بررسی تاثیر حساسیت سرمایه گذاری بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در شهریورماه 1394 اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ( ICAMIB 2015 ) پذیرش و به صورت سخنرانی ارائه گردید.

روابط عمومی موسسه

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161