09 آذر 1399 ساعت 10:11                                   English

💢 به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان عزیز می رساند جهت استفاده از سامانه کلاس های آنلاین میتوانید از لینک موجود در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه به نشانی www.aab.ac.ir و یا از آدرس اینترنتی aab.onac.ir استفاده نمایید.

نام کاربری و گذر واژه برای اساتید محترم به ترتیب کد استادی و کد ملی و برای دانشجویان عزیز شماره دانشجویی و کد ملی می باشد.💢

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161