01 تیر 1397 ساعت 17:35                                   English
Подробнее на сайте: https://sdelaietosam.ruhttps://endconstruction.ru https://do-construction.ru https://constructme.ruGo to top of pagehttps://smartesthouse.ruhttps://homestrong.ruhttps://svoiastroika.ru https://domenter.ruhttps://constructstroi.ru https://worknhouse.ruhttps://domobuilding.ruhttps://trueconstruction.ru https://houseconstructor.ruhttps://domconstructor.ruhttps://plusconstruct.ru

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی : دکتر احترام خوشبین

مدرک تحصیلی : دکترای آمار

سوابق پژوهشی:

ایمیل :

شورای دانشگاه

شوراي موسسه از اعضاي زير تشکيل مي شود :
1- اعضاي هيأت رئيسه موسسه
2- رو ساي دانشکده ها و پژوهشکده هاي وابسته به دانشکده ها
3- دو نفر از اعضاي هيأت علمي معاونت هاي آموزشي ، پژوهشي و تحصيلات تکميلي با مدرک دانشيار يا استاد
4- رياست شورا را رياست موسسه به عهده دارد . در صورت عدم حضور رئيس موسسه در جلسات ، رياست شورا را قائم مقام رئيس موسسه به عهده دارد.

وظایف شورا

وظایف و حدود اختیارات شوراي موسسه به شرح زیر می باشد :
تعيين خط ‌مشي اجرايي موسسه در قالب سياست‌هاي علمي و آموزشي و پژوهشي.
رهبري فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اداري موسسه.
نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه موسسه و نحوه استفاده از آن بر اساس مواد بودجه و ارائه بودجه موسسه به سازمان برنامه بودجه .
برقراري هماهنگي در واحد‌هاي مختلف موسسه و برقراري تماس با ساير موسسات و سازمانه‌هاي دولتي مربوط .
تهيه و ارائه گزارش مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و اداري و پيشرفت امور موسسه به مراجع ذيصلاح .
نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه موسسه ، رؤساي دانشکده ها ، مديران گروه هاي آموزشي و مسئولان واحهاي ذيربط.نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161