21 آذر 1398 ساعت 9:32                                   English
Подробнее на сайте: https://econedvijimosti.ruhttps://buildbighouse.ru http://repair-yourself.ru https://houseconstruct.ru https://inedvijimosti.ru https://zedconstruct.ruhttps://daoconstruct.ruhttps://samsdelairemont.ruhttps://dohomebuild.ru
https://buildthehouse.ruhttps://fullconstruct.ruhttps://currenthouse.ru https://sdelaisvoidom.ruhttps://thehousebuilder.ru https://primohouse.ru

گالری تصاویر

گالری تصاویر

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161