03 تیر 1403 ساعت 18:09                                   English

با حکم جناب آقای دکتر علی فرنگی ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آقای حسن غلامی ، به سمت « کارشناس مسئول آموزش علوم انسانی و تحصیلات تکمیلی » منصوب شد و از خدمات شایسته آقای سید مجتبی اسماعیل نژاد ، در مدت تصدی این پست قدردانی گردید.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی علامه امینی، ضمن تبریک به آقای حسن غلامی ، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161