04 اسفند 1395 ساعت 1:26                                   English
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه
فرم صفر (پیشنهاد موضوع پایان نامه(PDF - WORD )
فرم شماره 1 (فرم پروپوزال) (PDF - WORD)
فرم شماره 2(گزارش پیشرفت کار 3 ماهه) (PDF - WORD)
فرم شماره 3(فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 4(فرم مجوز صحافی پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 5( فرم تحویل پایان نامه صحافی شده)
فرم شماره 6 ( تعیین تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع )
فرم 7 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در داخل پایان نامه 
فرم 7.1 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در پرونده آموزشی
فرم شماره 8( تمدید پایان نامه)
فرمت چینش صفحات پایان نامه
فرمت اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 


 
نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161