05 خرداد 1403 ساعت 1:30                                   English

رشته های کارشناسی ارشد دایر در دانشگاه:

1- حسابداری - حسابداری
2- حسابداری - گرایش حسابرسی
3- مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی
4- مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی بین الملل
5- مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت مالی
6- مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
7- مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
8- علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

9- آموزش و پرورش ابتدایی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161