20 آذر 1398 ساعت 1:50                                   English
Подробнее на сайте: http://pro-java.ru http://collect-pc.ru http://computermonster.ru http://run-pc.ruhttps://themes-wp.org http://live-code.ruhttp://codingway.ruhttp://gromder.net http://hightechcomp.ru https://python-scripts.comhttp://build-biz.ruhttp://collect-computer.ruGo to top of page http://pythonlearn.ru http://hardcomputer.ruhttp://python-3.ru

هیات موسس

اعضای هیئت موسس به شرح زیر می باشد
1- حجت الاسلام محمد حیدری قاسمی
2- دکتر شمس الدین نیک نامی
3- دکتر سید محمد سید حسینی
4- دکتر احترام خوشبین
5- علی اکبر جعفری
6- محمود اسدی

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161