03 تیر 1403 ساعت 16:47                                   English
دانشجویان عزیزی که متقاضی استفاده از وامهای تحصیلی ذیل را دارند به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.
۱-وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با سود ۴درصد و بازپرداخت ۹ماه بعد از فارغ التحصیلی
۲-وام قرض الحسنه با کارمزد ۲درصد و باز پرداخت ماهانه

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161