31 ارديبهشت 1398 ساعت 17:47                                   English
به اطلاع آن دسته از دانشجويان  محترم كارشناسي ارشد كه در نيمسال جاري درس پايان نامه را تمديد نموده اند مي رساند در صورتیکه تصمیم به دفاع از پایان نامه خود در ترم جاری را دارند، حداكثر تا تاریخ 1395/10/30 نسخه تکمیل شده پایان نامه خود را که به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده است جهت انجام مراحل داوری و مشخص نمودن زمان دفاع به اداره پژوهش تحویل نمايند در غیر اینصورت ملزم به تمدید پایان نامه برای نیمسال دوم خواهند بود.

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161